info@deep-links.net

AÇIK KAYNAK VE SOSYAL MEDYA ANALİZİ


SAAT 1.GÜN 2.GÜN
09.00 - 10.00 İhtiyaçların ve hedeflerin belirlenmesi Düzensiz Verilerin Veri Girişine hazır Hale Getirilmesi
10.15 - 10.15 İstirahat İstirahat
10.15. - 11.15 Açık Kaynakların ve Sosyal Ağların tanıtımı ve belirlenmesi Düzenli Verilerin Analiz Sistemine İmport Edilmesi
11.15 - 11.30 İstirahat İstirahat
11.30 - 12.30 Açık Kaynak Aramalarında Kullanılacak Sitelerin Tanıtımı ve Bu Sitelerin Güvenilirlikleri Şirketlerin Marka değerleri için (Olumlu, Olumsuz, Nötr) Yorumların, paylaşımların tespiti
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 Facebook, Twitter gibi başlıca Sosyal Ağların tanıtımı ve incelenmesi Veri Görselleştirme
14.30 - 14.45 İstihrahat İstihrahat
14.45 - 15.45 Sahte Profillerin tespiti, kapalı üyelik bilgilerinin tespiti, Gizli, sahte hesapların kimlik tespiti Veri Sorgulama ve Örnek Çalışmalar
15.45 - 16.00 İstirahat İstirahat
16.00 - 17.00 Online olarak örnek hedef çalışmaların yapılması Analitik Sorgu Teknikleri ve Örnek Çalışmalar

Eğitim tarih ve ücretleri için lütfen irtibata geçin.

Eğitimin Tanımı
Amaç: Bilgiye ulaşmanın ve yaymanın çok kolaylaştığı günümüzde özellikle internet ortamında devasa büyüklükte ve değerde veriler bulunmaktadır. Herkese açık olan bu bilgiler eğer analiz kabiliyetiniz varsa kamu kurumları ve özel şirketler için çok değerli verilerdir. Öyle ki ABD Merkezi Haber Alma Teşlilatı (CIA) bile istihbari bilgi kaynağının yaklaşık %95'ini açık kaynak bilgilerin oluşturduğunu ifade etmektedir.
Açık Kaynak ve Sosyal Medya Analizi eğitiminde, kamu kurumlarında veya özel şirketlerde çalışan analizcilere açık kaynaklarda ve özellikle sosyal ağlarda yer alan şahıslar, araçlar, olaylar, mekânlar ve markalar ile ilgili bilgilerin toplanması, analitik hale getirilmesi, analiz edilmesi, görselleştirilmesi ve raporlanması kabiliyetleri kazandırılması hedeflenir.

Kimler Katılmalı
IT birimlerinde çalışanlar, kurum analizcileri ve raporlama yapanlar

Ön Gereksinimler
Temel Kavramlar Eşliğinde Analiz ve Çeşitleri, IBM i2 Analyse Notebook Basic ve IBM i2
iBase Designer eğitimi

Eğitim Süresi
2 Gün

Sertifika
Eğitime katılanlara, IBM çözüm ortağı olan DeepLinks tarafından katılım sertifikası verilecektir.