info@deep-links.net
IBM i2 Intelligence Platform

IBM® i2®, Devlet veya özel sektör kuruluşlarının her türlü kaynaktan topladığı düzenli veya düzensiz çok yüksek miktardaki verileri etkin analiz, görselleştirme ve birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymak suretiyle maksimum kıymetlendirme yapabilen bir istihbarat analiz platformdur.
İstihbarat ne demektir: Her türlü kaynaktan elde edilen ham bilgi, ilişkisiz gibi görünen parçalardan oluşan, çelişkili, güvenilmez, yanıltıcı veya yanlış olabilir. İstihbarat ise birleştirilmiş, değerlendirilmiş, çözümlenmiş, yorumlanmış ve ayıklanmış bilgidir. Tamamlanmış bir istihbarat, istihbarat döngüsünün sonuç ürünü olan ve karar vericilere sunulmaya hazır hale getirilmiş işlenmiş bilgidir. (Kaynak; wikipedia.org)
Analiz ne demektir: Bir konuyu (maddi veya düşünsel) temel parçalarına ayırarak, daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur. (wikipedia.org)
İstihbarat ve Analiz kelimelerinin tanımlarından yapılacak çıkarıma göre IBM® i2® bağlamında İstihbarat Analizi; veri tabanlarında ham halde bulunan bilgi veya bilgi kırıntılarının tek tek ele alınarak düzenlenmesi, temizlenmesi, sınıflandırılması ve maksimum seviyede bir birleriyle ilişkilendirilmesi neticesinde ortaya çıkan kıymetlendirilmiş bilgi olarak tanımlanabilir.

IBM® i2® Program Kabiliyetleri ve Kurumlara olan Katkıları;