info@deep-links.net
Dünyada ve Türkiye'de hızla büyümeye devam eden e-ticaret sektörü, birçok yönden günümüzdeki en cazip yatırım alanlarından biri haline gelmiştir. Öyle ki, 2014 yılında 1,5 milyar dolara ulaşan dünya e-ticaret hacminin, 2017 yılında 2,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Türkiye'de ise, yaklaşık 20 milyon TL olan e-ticaret hacmi, yatırımcılara büyük fırsatlar sunmaktadır.

Bu kadar hızlı büyüyen sektörde bazı sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. E-ticaret sektöründeki şirketlerin en büyük sorunu, bilişim sistemleri üzerinden yapılan dolandırıcılıktan kaynaklanan prestij ve kazanç kaybıdır. Şirketler bu sorunu sürdürülebilir bir şekilde kontrol altına alabilmek için sahip oldukları devasa büyüklükteki verilerden faydalanmalıdır. Eldeki verilerin analitik sistemler kullanılarak analiz edilmesi, veriler içinde gizlenmiş tehditleri ve aynı zamanda fırsatları da ortaya çıkaracaktır. Şirketler analiz çıktılarından, daha önce fark edemedikleri imkanları, tehditleri, tehlikeleri ve yeni trendleri görebilme imkanına kavuşacaktır.


Deeplinks E-Ticaret


DeepLinks, E-Ticaret sektörünün maruz kaldığı dolandırıcılık faaliyetlerine karşı şu çözümleri sunmaktadır;

 • Harcama analizleri
 • Sipariş analizleri
 • Sipariş iptal analizleri
 • Yalan beyana bağlı yapılan sahte sipariş analizleri
 • Zamansal analizler (Zamana bağlı sipariş analizleri)
 • Mekansal analizler (Bölgesel harcama analizleri)
 • Para Akış analizleri
 • Yöntem analizleri
 • IP analizleri
 • Log kayıt analizi
 • İş ve süreç analizi
 • Kurum içi güvenlik önlemleri (Kontrolü)
 • Firma analizleri