info@deep-links.net
Deeplinks Günümüzde dolandırıcılık, bireyleri, kurum vekuruluşları, kısacası tüm toplumu tehdit eder hale gelmiştir. Herkes bir şekilde, dolandırıcıların veya mali suç şebekelerinin hedefi konumundadır. İş dünyası-özellikle finans, sigortacılık, telekomünikasyon ve perakendecilik gibi müşteri sayısı çok fazla olan sektörler- her anlamda büyüklüğün kendilerine getirdiği dezavantajları, kendi lehlerine kullanan dolandırıcılar tarafından sürekli olarak hedef alınmaktadır. Uluslararası bağımsız kuruluşların ortaya koyduğu verilere göre şirketler, yıllık gelirlerinin ortalama %5'ini dolandırıcılara kaptırmaktadır. Dolayısıyla günümüzde, yüksek miktarlardaki kazanç kayıplarına yol açan bu durumun mümkün olduğu kadar hızlıca önüne geçmek, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin bütün kuruluşların önceliği haline gelmiştir.
Gelişen teknolojiye ayak uyduran kurumlara paralel olarak dolandırıcılar da faaliyet alanlarını ve yöntemlerini ileri teknoloji ürünü bilişim sistemlerine taşımışlardır. Buna karşılık, bilişim sistemleri üzerinde gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerini, yine bilişim sistemleri kullanılarak tespit etmeye, önlemeye ve men etmeye yönelik yazılım ve sistemler geliştirilmeye başlanmıştır.
Dolandırıcılıkla mücadele alanında geliştirilen platformların genel itibariyle dört esas üzerine kurgulandığı görülmektedir. Bu esaslar;
1- Önleme (Prevention/Respond)
2- Durdurma (Detention)
3- Tespit etme (Discovery)
4- Araştırma/Raporlama (Investigation)
İlk iki esas, veri tabanlarına sürekli eklenen yeni verileri, daha önce oluşturulan belirli model veya profillemelere göre analiz ederek, şüpheli işlem veya kişileri tespit etmek suretiyle gerçek zamanlı olarak dolandırıcılık faaliyetine karşı kurumu korumak (Önleme-Prevention/Respond) veya aynı sistemleri kullanarak dolandırıcılık faaliyetinin önüne geçmektir (Durdurma-Detention).
Üçüncü esas, Önleme veya Durdurma üzerine kurgulanan sistemler vasıtasıyla güncel verilerden elde edilen şüpheli işlemlerin, gerçek anlamda bir dolandırıcılık faaliyeti olup olmadığının net olarak ortaya konması adına, veri tabanı (Big Data) içerisinde yer alan her türlü veri ile analiz edilerek gerçek durumu (Discovery) ortaya koyma faaliyetidir. Bu aşamada; ilk iki aşamadan farklı olarak son derece profesyonel istihbarat/analiz üretme kabiliyetine sahip yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar sadece ilk iki aşamadan gelecek şüpheli bildirimlerle değil, kendi başına da büyük veri içerisinde çok karmaşık sorgu yaparak, gizlice devam eden veya bitmiş dolandırıcılık faaliyetlerini tespit eder.
Dördüncü esas, soruşturma/raporlama (investigation) safhasıdır. Bu aşamada da üçüncü aşamada kullanılan yazılımlar kullanılır. Tespit (discovery) aşamasında ispatlanan şüpheli işlemler, bir adım ileriye götürülerek hali hazırda devam eden dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili olup olmadığı veya oradan yola çıkarak olması muhtemel dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin eldeki tüm verileri kullanarak bir rapor hazırlama aşamasıdır. Bu aşamada hazırlanan raporlar Adli Suç duyurusuna temel teşkil eder.
DeepLinks, Kuruluşların maruz kaldığı ve çok ciddi maddi-manevi kayıplara yol açan dolandırıcılık ve mali suçlara karşı, kendilerinin ve müşterilerinin çıkarlarını en üst düzeyde korumaya yönelik, Danışmanlık ve Operasyonel Destek hizmetleri verir.
Bu hizmet, sınır aşan her türlü organize suçla mücadeleye, big data üzerinde Suç İstihbarat Analizi yaparak uzun yıllar katkı sağlamış uzman bir ekip tarafından verilmektedir. Danışmanlık ve Operasyonel Destek hizmetlerinde, dünyada en çok kabul gören başta IBM I2 Intelligence yazılımı olmak üzere çeşitli analiz/istihbarat programları profesyonel seviyede kullanılmaktadır. DeepLinks, çok uluslu uluslararası kuruluşların talebi üzere, yürüyen projeler dâhilinde Suç İstihbarat Analizi Eğitimi verir.