info@deep-links.net

IBM i2 iBASE USER


SAAT 1.GÜN 2.GÜN
09.00 - 10.00 Ibase'e giriş ve Açıklamalar Import Spesifications
10.15 - 10.15 İstirahat İstirahat
10.15. - 11.15 Genel Görünüm ve Fonksiyonların Tanımı Field Actions ve Import Set
11.15 - 11.30 İstirahat İstirahat
11.30 - 12.30 Entity ve Link Analysis Menüsü ve Querieis
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 Veri Girişi (Datasheet) ve Sorgu Querieis, Settings ve Batch Specifications
14.30 - 14.45 İstihrahat İstihrahat
14.45 - 15.45 Analyst's Notebook Bağlantısı ve Fonksiyonlar Merge Entities, Assign Icons ve Scored Matchings
15.45 - 16.00 İstirahat İstirahat
16.00 - 17.00 Labeling Scheme Browse Definitions ve Report Definitions

Eğitim tarih ve ücretleri için lütfen irtibata geçin.

Eğitimin Tanımı
Amaç: Bu eğitim Analizcilerin, giderek artan karmaşık, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri hacimleri içerisindeki ağları, kalıpları ve eğilimleri keşfederek açığa çıkarırken, her gün karşı karşıya kaldıkları zorluklara çözümler getirmeyi amaçlar. IBM i2 iBase, zengin analiz ve görselleştirme yeteneklerini dağıtma araçları ile birleştiren, çok kullanıcılı bir veri paylaşımı ortamı sunar.
IBM i2 iBase for Beginner eğitimi analizcilerin, ham veriyi toplayıp düzenlemesi, sisteme entegre etmesi, sorgu kabiliyeti kazandırması ve görselleştirerek rapor edilebilir hale getirmesini öğretme aşamalarından oluşmaktadır. Tüm bu aşamalarda analizcilere örnek olaylar eşliğinde alıştırmalar yaptırılır. IBM i2 iBase programına dair tüm özelliklerin anlatıldığı eğitimde, analizcilerin bütüncül bir bakış açısı kazanması hedeflenir.

Kimler Katılmalı
IT birimlerinde çalışanlar, kurum analizcileri, veri girişi ve raporlama yapanlar.

Ön Gereksinimler
YOK

Eğitim Süresi
2 Gün

Sertifika
Eğitime katılanlara, IBM çözüm ortağı olan DeepLinks tarafından katılım sertifikası verilecektir.