info@deep-links.net
Teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi, ulusal ve küresel çapta suç ve suçlu türlerinde büyük değişimlere neden olmaktadır. Buna paralel suçla mücadele yöntemleri de değişim ve gelişim göstermektedir. Bu doğrultuda, teknolojik imkânlar kullanılarak suçla mücadele edebilmek için artık daha profesyonel önlemler alınmakta, çalışmalar yapılmaktadır.

Suç istihbarat analizi (SIA), modern teknikler ve bilişim sistemleri kullanılarak suç ve suçlular arasındaki ilişkilerin açıklanması, potansiyel suç risklerinin bilimsel olarak ifade edilmesi ve analiz edilen bilgilerin en anlaşılır şekilde uluslararası standartlara uygun olarak ifade edilmesi anlamına gelir. Adi (basit) suçlar dışında kalan daha karmaşık, gizli, örgütlü ve uzun bir zaman dilimine sahip suç türleri ve suç ilişkilerini anlama ve açığa çıkarma için kullanılan Suç İstihbarat Analizi, şüpheli şahıs, olay ve araçlar ile ilgili bilgilerin sistematik olarak toplanması, değerlendirilmesi ve analizi sürecini içermektedir.

SUÇ İSTİHBARAT ANALİZ DÖNGÜSÜ

Suç İstihbarat Analizi yapabilmek için kanun uygulayıcı birimler öncelikle ham halinde elde ettikleri verileri değerlendirerek anlamlı hale getirmeleri gerekmektedir. Bunun için belli aşamalar halinde "kıymetlendirme" çalışması yapılmaktadır. Daha sonra ise bu kıymetli veriler değerlendirilerek "Analiz" ortaya çıkarılmaktadır. Buna Suç İstihbarat Analiz Döngüsü denilmektedir. Bu döngü;sia