info@deep-links.net
İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, iletişim çağı olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde neredeyse her birey iletişim için cep telefonu kullanmaktadır. 2015 yılı Eylül Ayı itibariyle ülkemizdeki GSM abone sayısı 73 milyonu geçmiştir. Neredeyse ülke nüfusumuz kadar abonesi olan GSM sektörü, sahip olduğu ve her geçen gün daha da büyüyen devasa verilerin yönetimi ve güvenliği ile baş etmek durumundadır.

Telekomünikasyon yoluyla yapılan dolandırıcılığın dünya çapındaki maliyeti yaklaşık 40 milyar doları bulmaktadır. Bu kayıptan ülkemizdeki GSM şirketleri de paylarına düşeni almaktadır. Bu konuda tedbir almak ve gelir kaybının önüne geçmek her GSM şirketinin önceliği haline gelmiştir. Bundan dolayı hem kendi kurumsal yapılarının hem de müşterilerinin güvenliğini ön planda tutmak zorunda olan GSM şirketleri, profesyonel bilişim ve veri analizi hizmeti almaya başlamışlardır.

Deeplinks Telekomunikasyon


DeepLinks, Telekomünikasyon sektörünün maruz kaldığı dolandırıcılık faaliyetlerine karşı şu çözümleri sunmaktadır;

 • İletişim Güvenliği
 • Belge güvenliği
 • Numara analizleri
 • Abone bazlı analizler
 • Bölgesel analizler
 • İrtibat Analizleri
 • Baz analizleri
 • Zamansal Analizler
 • Mekansal Analizler
 • Karşılaştırmalı analizler
 • Gerçek kimlik tespiti Analizleri
 • Görüşme süresi analizleri gibi ihtiyaca ve amaca yönelik analiz ve danışmanlık hizmeti sunabilmektedir.